Introduktion till Blockchain

Denna artikel behöver kompletteras.

I denna introduktionsartikel kommer vi att gå igenom vad blockchain är, hur det fungerar och några av de olika användningsområdena för blockchain. Den här artikeln är också tillgänglig för nedladdning som en PDF-presentation för att dela med vänner och medarbetare.

Blockchain är en distribuerad databas med spårbar, transparent och oföränderlig information. Vilken typ av data som helst kan ingå i en blockchain-databas: finansiella transaktioner, identiteter och titlar, fastighetsinformation etc. Till skillnad från en traditionell databas behöver en blockchain-databas inte förlita sig på en centraliserad administratör för verifiering eftersom informationen distribueras. En blockchain-databas är en distribuerad, replikerad, delad och synkroniserad kedja av oföränderliga data, tillgänglig för och verifierat av alla berörda parter.

Tillämpningar där transaktioner eller händelser behöver vara spårbara, säkra och transparenta för alla deltagare är exempel på goda möjligheter för tekniken att implementeras.

Block

Blockchain består av oföränderliga bitar av information som heter block. Dessa datablock lagras i en linjär kedja. Varje block i kedjan har en checksumma. En checksumma, eller hash, är en matematiskt beräknad signatur som alltid ger samma resultat från en uppsättning data eller information. Blockets checksumma beräknas utifrån det tidigare blocket i kedjan, vilket säkerställer att data i blockchain-databasen inte har manipulerats och förblir oförändrat.

En blockchain-databas är bara en typ av distribuerad databas, inte alla distribuerade databaser använder nödvändigtvis block eller kedjetransaktioner. Även om termen “blockchain” är en mer populär term än “distributed ledger” i diskussioner kan blockkedjor ha många typer av datastrukturer som ger säker och giltig distribuerad konsensus.

Olika typer

Det finns två huvudtyper av tillämpningar av tekniken, som tjänar olika syften:

 • Offentliga, öppna tillämpningar (T.ex. Bitcoin, Ethereum och andra kryptokurvor)
  • Öppet för alla att gå med
  • Anonym
 • Privata, stängda tillämpningar (T.ex. företag och organisationer)
  • Endast betrodda deltagare

Konsensus

Huvudsyftet med en konsensusalgoritm är att se till att nästa block på kedjan är den enda versionen av det blocket som finns.

Bitcoin blockchain använder algoritmen “Proof-of-Work”, s.k. “mining”, vilket är en av de mest beprövade metoderna som används för att uppnå distribuerad konsensus. Proof-of-Work är helt enkelt en matematisk tävling, och den första som löser ekvationen vinner. Det vinnande blocket adderas till kedjan. Det finns också andra sätt att uppnå enighet, som “Proof of Stake”, men denna diskussion är ett ämne som inte omfattas av denna introduktionsartikel.

Konsensus i ett privata eller stängda tillämpning uppnås inte genom “mining” men genom en process som kallas “selektivt godkännande.” Det handlar om att kunna kontrollera exakt vem som verifierar transaktioner, på samma sätt som det händer i dag. Om jag överför pengar till en tredje part skulle min bank, mottagarens bank och eventuellt en betalningsleverantör verifiera transaktionen. Detta skiljer sig från offentliga blockkedjor, där hela nätverket (potentiellt tusentals deltagare) måste arbeta för att verifiera transaktionerna.

Vilka problem löser tekniken?

Så vilket problem löser blockchain? Tja, det finns flera problem som den adresserar genom att bara finnas till:

 • Transparens
  • Eftersom transaktionerna distribueras kan alla deltagare som är inblandade i nätverket se och visa transaktionen (med förbehåll för säkerhetsrättigheter, förstås)
 • Förtroende
  • Genom användning av blockchain behöver alla parter som är involverade i en transaktion bara lita på tekniken
 • Ansvar
  • Eftersom alla parter i transaktionen kan se den distribuerade databasen kan alla komma överens om hur transaktionen fortskrider medan den är igång och hur den gick när den var klar

Blockchain-tekniken börjar bara precis nu få fart bland utvecklare och företag, men den är helt klart ett revolutionärt sätt att utveckla nya tjänster och produkter. Vi har bara sett början på vad som kan göras med hjälp av blockchain och hur det kan påverka världen. En av dessa saker är smarta avtal, som vi kommer att titta på i nästa del av denna introduktionsartikelserie.

Den här artikeln är också tillgänglig för nedladdning som en PDF-presentation för att dela med vänner och medarbetare.