Denna artikel behöver kompletteras.

Hyperledger Fabric är en kommersiell blockchain-infrastruktur, som ursprungligen togs fram av IBM och Digital Asset. Den ger en modulär arkitektur med en definition av roller mellan noderna i infrastrukturen, genomförandet av Smarta kontrakt (kallad “kedjekod” i Fabric) och konfigurerbar konsensus och medlemstjänster. Ett nätverk består av “Peer nodes”, som exekverar kedjekod, läser och skriver i blockkedjan, verifierar transaktioner och agerar gränssnitt med applikationer. Noder ansvariga för ordningen av transaktioner säkerställer applikationen och skickar de godkända transaktionerna till deltagarna och olika tjänster, som t.ex. hanterar X.509-certifikat som används för att verifiera medlemsidentitet och roller.