Om Swedish Blockchain Association

Swedish Blockchain Association, Svenska blockchain-förbundet, startades i November 2017 med syfte att föra samman företag, organisationer och individer intresserade av tekniken Blockchain.

Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för Blockchain. Detta gör vi med tre huvudfokus:

  • Tydliggöra nyttan av Blockchain för allmänheten
  • Förenkla för företag, organisationer och individer som vill använda tekniken
  • Stimulera tillväxt i branschen genom information, event och utbildning

Vårt syfte

Svenska blockchain-förbundet verkar för att hjälpa innovativa bolag, organisationer och entusiaster verksamma i Sverige som vill använda blockchain i sin verksamhet eller lära sig mer om tekniken. Det gör vi bland annat genom att tydliggöra nyttan och stödja användningen av blockchain i näringslivet – såväl för privat som offentlig sektor, men även genom att säkerställa att våra kärnfrågor är prioriterade på den politiska agendan. Vi vill skapa en mötesplats för individer och organisationer att dela tankar, kunskaper och information om blockchain för att tillsammans hjälpa till att ta Sverige in i framtiden.

Många av våra medlems­företag är ledande inom sina verksamhetsområden där nya affärsidéer föds och där jobb skapas. Vi vill hjälpa företag och organisationer framåt och uppåt i sina utvecklingsprojekt genom att erbjuda olika värdeskapande tjänster, till exempel utbildning i tekniken och dess användningsområden,events som mässor och konferenser och CV-databas för att kunna matcha rätt profil med rätt arbets- eller uppdragsgivare.

En annan viktig punkt är utbildning av allmänheten i hur tekniken fungerar, och vad den kan användas till. Opinionsarbete för att öka den allmänna kunskapen tillför branschen ett enormt kunskapslyft och tillförsel av resurser.

Sammantaget handlar vårt uppdrag om att agera motor för digitaliseringen av Sverige med hjälp av blockchain för både företag, organisationer och individer.

Förbundets styrelse

Andreas Johansson, ordförande
Benjamin Dahl, sekreterare
Joakim Billingskog, kassör

Kontakt

info@swedishblockchain.se
0735 30 76 31

Följ oss gärna på LinkedIn!
https://www.linkedin.com/company/27164529/